STAR DREAMS İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ

KULLANICI SÖZLEŞMESİ

 1. TARAFLAR

İşbu sözleşme Şenlikköy Mahallesi Yeşilköy Halkalı Caddesi No:93/2 Bakırköy İstanbul adresinde faaliyet gösteren Star Dreams İhracat Anonim Şirketi (bundan böyle “Star Dreams” olarak anılacaktır.) ve şirket tarafından yönetilmekte olan Platform https://stardreams.com.tr web sitesi ve 7 STAR APP App Mobil Uygulaması da dahil olmak üzere, üye olan “Kullanıcı” arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir.

Kullanıcı, sözleşme hükümlerini kabul etmekle, uygulama içinde yer alan; kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin olarak, şirket tarafından yapılan bütün beyanları ve bu beyanlara uygun davranacağını da kabul etmiş bulunmaktadır.

TANIMLAR

2.1. İşbu Sözleşmede yer alan;

 1. a) PLATFORM: 7star.ai internet sitesi ve 7 STAR APP mobil uygulama aracılığıyla üye olan Kullanıcılara, Star Dreams İhracat Anonim Şirketi tarafından Platform dahilinde sağlanan hizmetleri, basketbol, futbol, Gym, Beyzbol, spor ve egzersiz içeriklerini, ayrıcalıkları, indirimleri, kampanyaları, duyuruları sunan (workshop vb.) ve Star Dreams İhracat Anonim Şirketi tarafından yönetilen web sitesini,
 2. b) STAR DREAMS İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ KULLANIM KOŞULLARI: Platform’a üye olan tüm Kullanıcıların uymakla yükümlü olduğu ve Kullanıcı tarafından kabul edilen Platform Kullanım Koşullarını,
 3. c) KULLANICI: İşbu Sözleşme ile Star Dreams İhracat Anonim Şirketi, Kullanım Koşullarını kabul etmek suretiyle Platform’u kullanan ve/veya üye olan gerçek kişiyi,
 4. d) HİZMET: Star Dreams İhracat Anonim Şirketi’nin Kullanıcılarına Platform aracılığıyla sağlayacağı spor (basketbol, futbol gibi) ve egzersiz odaklı içeriklerin, daimi ve/veya dönemsel finansal faydaların (promosyon, indirim, hediye, ikram, vb.) ve/veya deneyimsel faydaların (ürün/hizmet deneyimi, tanıtımlar, workshop vb.) bütününü,
 5. e) KİŞİSEL VERİ: Platforma üye olmak amacıyla ve/veya üyeliğin devamı süresince, Kullanıcıdan alınan ve/veya alınacak ad soyad, T.C. kimlik numarası, medeni hali, doğum tarihi, doğum yeri, uyruk, cinsiyet, adres bilgileri, boy ve kilo bilgileri gibi kişisel bilgilerini,
 6. f) KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,
 7. g) İLETİŞİM KANALLARI: Platform Web Sitesi, E-Posta, SMS (kısa mesaj), Posta/Gönderim, Telefon vb. gibi tüm etkileşim kanallarını ifade etmektedir.

 

 

 1. SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi ve Platformda yer alan diğer kurallar Star Dreams İhracat Anonim Şirketi tarafından sunulan hizmetlere ilişkin şart ve koşulları ve Platformun kullanılmasına ilişkin kuralları düzenlemektedir. Kullanıcı, işbu Sözleşmeyi onayladığı veya Platformdan yararlanmaya başladığı andan itibaren işbu Sözleşmeye uyacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

KULLANIM ŞARTLARI

 

 1. ÜYELİK SİSTEMİ

4.1. Kullanıcı, Platform mobil uygulaması online başvuru formlarını eksiksiz olarak doldurmalıdır. Kullanıcı, işbu Sözleşme hükümlerini ve Platform Kullanım Koşullarını kabul ederek Platforma üye olacaktır. Platforma üyelik lisansa tabidir. Lisans ücreti Platform’un internet sitesinde mevcuttur. Bu işlemlerden herhangi birinin tamamlanmaması halinde işbu sözleşmede tanımlanan Kullanıcı hak ve yetkisi haiz olunamaz.

4.2.

4.3. Kullanıcı; seçmiş olduğu lisans üzerinden üye hesabı oluştururken Platforma beyan ettiği ad, soyad, adres, telefon, e-posta, doğum tarihi, boy, kilo gibi her türlü bilginin güncel, doğru ve eksiksiz olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Şirket, söz konusu bilgilerin doğruluğunu ve güncelliğini kontrol etmekle yükümlü değildir. Şirketin, söz konusu bilgilerin yanlış veya eksik olması nedeniyle Kullanıcıların ve/veya 3. kişilerin uğrayacağı zararlardan sorumluluğu yoktur. Tüm sorumluluk ilgili Kullanıcıya aittir.

4.4. Kullanıcı kendisi tarafından belirlenen ve kendisine özgü olan şifrenin gizliliğinden kendisi sorumludur. Kullanıcı kendisine özgü bilgilerin kendi kusuru veya ihmali neticesinde üçüncü kişilerin eline geçmesi ve bu sebeple uğrayabileceği her türlü zarar dolayısıyla Star Dreams İhracat Anonim Şirketi’nin herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Star Dreams İhracat Anonim Şirketi, bu sebeple ödemek zorunda kalacağı her türlü adli/idari para cezası ve/veya tazminat için Kullanıcıya aynen rücu hakkına sahiptir.

4.5.Üyeliğe ilişkin kullanım hakları, kullanıcı adı ve şifre başkalarına devredilemez. Platforma üyelik kişiye özeldir, üçüncü kişilere kullandırılamaz, devredilemez, para ile satılamaz ve karşılığında nakit para talep edilemez.

4.6.Üyeliği hangi nedenle olursa olsun Kullanıcı tarafından ve/veya Platform tarafından iptal edilen Kullanıcı, yeniden üye olduğu takdirde, iptal edilen üyelik hesabına erişim sağlayamayacak ve yeni üyeliği farklı bir hesap üzerinden devam edecektir.

 1. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1. Kullanıcı, sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 7 STAR APP mobil uygulamasını kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran Kullanıcıyı bağlayacaktır.

5.2. Kullanıcı, Star Dreams uygulamasını hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için veya başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz.

5.3. 7 STAR APP mobil uygulama üzerinden, Kullanıcı yorumuna açık bölümlerde hizmete ilişkin şikayet/talep/öneri gibi her konuda Kullanıcılar tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen Kullanıcıların kendi kişisel görüşleridir. İşbu görüşlerin Star Dreams İhracat Anonim Şirketi ile herhangi bir ilgi ve bağlantısı yoktur. Star Dreams İhracat Anonim Şirketi, üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle Kullanıcıların uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

5.4. Kullanıcı, diğer Kullanıcılara karşı taciz ve tehdit edici, ahlak dışı, pornografik öğeler barındıran, terör, ırkçı, şiddet, küfür ve hakaret içeren, siyasi içerikli, tahrik edici, küçük düşürücü ve bunlarla sınırlı olmamak üzere Türkiye Cumhuriyeti’nin yürürlükteki ve yürürlüğe girecek Mevzuatı ile Uluslararası Anlaşmalara aykırı içeriğe sahip mesaj veya yorum göndermemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.5. Kullanıcı, kendisine sağlanan/sağlanacak hizmetleri hiçbir şekilde paraya dönüştüremez, satamaz ve devredemez. Böyle bir durumun tespitinde, sağlanan/sağlanacak hizmet Star Dreams İhracat Anonim Şirketi tarafından derhal iptal edilecek ve Star Dreams İhracat Anonim Şirketi tarafından Kullanıcının üyeliği derhal askıya alınabilecek ya da feshedilebilecektir.

5.6. Kullanıcı, Platform üzerinden geçiş yaparak yönlendikleri mobil uygulama veya diğer web sitelerindeki hesap ve şifre güvenliğinden kendilerinin sorumlu olduğunu, bu web sitelerin kişisel veri, iletişim izni, gizlilik, güvenlik, Kullanım Koşulları gibi politikalarından ve/veya sair içeriğinden Platform ve/veya Star Dreams İhracat Anonim Şirketi’nin sorumlu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.7. Kullanıcının, Platform dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.

5.8. Kullanıcı, Platform dahilindeki diğer Kullanıcıların bilgisayar sistemlerine zarar verecek program ve link göndermeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.9 Kullanıcı, reklam yapmamayı, herhangi bir mal veya hizmet satmamayı veya satılmasına yönelik teklifte bulunmamayı, anket, yarışma veya zincir mektup faaliyetlerinde bulunmamayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.10. Kullanıcı, Platform dahilinde bulunan fotoğraf, görsel, metin, video klipler, veri tabanlarını, katalogları ve listeleri ve bunlarla sınırlı olmamak üzere Platform, Star Dreams İhracat Anonim Şirketi ve/veya 3. Şahısların üzerinde hak sahibi olduğu hususları kopyalamayacağını, çoğaltmayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.11. Kullanıcı, Platform üzerinde hiçbir şekilde Platform ve/veya Star Dreams İhracat Anonim Şirketi ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.12. Kullanıcı, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen Kullanıcıya aittir.

5.13. İşbu Sözleşmeye aykırı davranan Kullanıcı, işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumludur. Star Dreams İhracat Anonim Şirketi, Kullanıcının ihlallerinin hukuki ve cezai sonuçlarından sorumlu değildir. Star Dreams İhracat Anonim Şirketi’nin sözleşmeye aykırılık nedeniyle, Kullanıcıdan doğrudan tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır. Kullanıcı, işbu sözleşmenin ihlal edilmesi sebebiyle Star Dreams İhracat Anonim Şirketi’nin uğramış olduğu zararları herhangi bir ihtara veya kesinleşmiş mahkeme ilamına gerek olmadan tazmin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.14. Star Dreams İhracat Anonim Şirketi’nin her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde Kullanıcının üyeliğini, üyelik bilgilerini silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul ettiğini beyan eder. Bu durumda, Star Dreams İhracat Anonim Şirketi’ne hiçbir sorumluluk yüklenemez.

5.15. 7 STAR APP mobil uygulama yazılım ve tasarımı Star Dreams İhracat Anonim Şirketi’nin mülkiyetindedir. Bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar Kullanıcı tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

5.16. 7 STAR APP mobil uygulaması virüs ve benzeri amaçlı zararlı yazılımlardan arındırılmış olması amacıyla mevcut imkanlar dahilinde gerekli tedbirleri almıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için Kullanıcının, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda Kullanıcı, mobil uygulamaya girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.17. Star Dreams İhracat Anonim Şirketi, Platform içeriğini dilediği zaman değiştirme, Kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya Star Dreams İhracat Anonim Şirketi Platformunda kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

5.18. Star Dreams İhracat Anonim Şirketi, Kullanıcı Sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette herhangi bir ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

5.19. Star Dreams İhracat Anonim Şirketi, Platforma yapılabilecek teknik ve sanal saldırılar neticesinde Kullanıcı bilgilerinin üçüncü şahısların eline geçmesinden ve bu bilgilerin üçüncü şahıslarca kullanılmasından sorumlu değildir.

5.20. Kullanıcının; kalp hastalığı, yüksek tansiyon veya yüksek kolesterol rahatsızlığı olması, egzersiz yaparken göğüs ağrıları yaşaması, solunum sorunu bulunması, sigara kullanması, hekim tarafından verilen sağlık kurallarının aksine Platform’u kullanmaya devam etmesi veya Platform içerisinde verilen egzersiz talimatlarına aykırı bir şekilde kullanımı sonucunda yaşanabilecek maddi veya manevi zararlardan Star Dreams İhracat Anonim Şirketi sorumlu değildir.

5.21. Kullanıcının spor egzersizleri esnasında kullanabileceği spor ekipmanların Platform içerisinde verilen egzersiz talimatlarına aykırı bir şekilde kullanımı sonucunda yaşanabilecek maddi veya manevi zararlardan Star Dreams İhracat Anonim Şirketi sorumlu değildir. Kullanıcı, işbu maddede belirtilen ekipmanların kullanım riskinin kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 1. KİŞİSEL VERİ PAYLAŞILMASI VE KORUNMASI POLİTİKASI

6.1. Kullanıcıların, 7 STAR APP mobil uygulama üzerinden üyelik işlemleri ve üyelik işlemini takiben profil düzenleme sırasında vereceği kişisel bilgiler yeni üyelik, üyelik yenileme, bilgi sağlanması, öneri ve şikayet süreçlerinde Star Dreams İhracat Anonim Şirketi tarafından işlenecek ve uygun güvenlik önlemleri alınarak muhafaza edilecektir. Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme metnine internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

6.2.Star Dreams İhracat Anonim Şirketi, ürün, hizmet ve kampanyaların reklam amaçlı sunulabilmesi için kişisel verilerinin işlenmesine ve tarafına tanıtım ve reklam içerikli ticari elektronik ileti gönderilmesine açıkça izin veren Kullanıcılara reklam, kampanya, tanıtım içerikli e-posta, sms gönderimi veya telefon araması yapar. Üyelik işlemi sırasında Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un 6’ncı maddesi gereğince açık rızası alınmayan Kullanıcılara ticari elektronik ileti gönderilmez.

 1. BÖLÜNEBİLİRLİK

7.1. Bu Kullanım Koşulları/Site Kuralları ve Kullanıcı Sözleşmesinin bir maddesinin (veya bir maddenin belirli bölümlerinin), herhangi bir Mahkeme kararı ya da dengi bir yargı organı tarafından geçersiz, uygulanamaz ya da yasa dışı bulunması halinde diğer maddeler geçerliliğini korumaya devam eder.

7.2. İşbu sözleşme; geçersiz, uygulanamaz ya da yasa dışı bir maddenin; geçerli, uygulanabilir ya da yasal olması veya bir kısmının çıkarılması halinde, işbu sözleşmenin konusuna uygun olarak Star Dreams İhracat Anonim Şirketi tarafından yapılan değişimle yürürlüğe girer.

 1. DEVİR

Kullanıcı, bu Sözleşme ile Sözleşmeden kaynaklanan hak ve yükümlülüklerini üçüncü şahıslara kısmen ve/veya tamamen devredemez. Star Dreams İhracat Anonim Şirketi ise, Kullanıcının onayına gerek olmaksızın hak ve yükümlülüklerini üçüncü şahıslara kısmen ve/veya tamamen devredebilir.

 1. MÜCBİR SEBEP

Taraflar, sözleşmenin imzası anında önceden öngöremedikleri ve önleyemedikleri ve sözleşmeden doğan edimlerini direkt olarak etkileyen yangın, isyan, deprem, su baskını pandemi, grev, savaş, iç savaş, yasal düzenlemeler nedeniyle bu Sözleşme hükümleri gereği ifa ve ikmal etmek zorunda olduğu sorumluluklarını yerine getirememesi durumunda, muhatabına karşı sorumlu olmayacak ve anılan mücbir sebeplere maruz kalan tarafın yükümlülüklerini ifa etmekte gecikmesi veya âdemi ifası Sözleşmenin feshine gerekçe sayılmayacaktır. Bu durumda tarafların yükümlülüklerini yerine getirme görevi yukarıda sayılan mücbir sebep halinin ortadan kalkması anına kadar askıya alınacaktır. Yukarıda bahsedilen hallerin 15 günden daha uzun sürmesi halinde taraflardan her biri sözleşmeyi feshetme hak ve yetkisine sahiptir.

 

 1. SÖZLEŞMENİN FESHİ

Taraflar, işbu sözleşmenin Kullanıcının veya Star Dreams İhracat Anonim Şirketi’nin üyeliği iptal ettiği ana kadar yürürlükte kalacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Star Dreams İhracat Anonim Şirketi, Kullanıcının Üyelik Sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda Kullanıcının üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

 1. TEBLİGAT

İş bu Sözleşmeye göre yapılacak olan her türlü ihbar veya diğer bildirimler Kullanıcının üyelik sırasında bildirdiği veya güncellediği e-posta adresine yapılacaktır. Kullanıcı, bu bilgileri güncellemediği takdirde mevcut bilgilere yapılan tebligat geçerli sayılacaktır. Kullanıcı tarafından Star Dreams İhracat Anonim Şirketi’ne her türlü ihbar veya diğer bildirimler yapılabilecektir.

 1. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MERCİ

İşbu Sözleşmeden doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde Türk Hukuku uygulanacak olup, Bakırköy Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 1. YÜRÜRLÜK TARİHİ

Kullanıcının, üyelik kaydı yapması, Kullanıcı sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve Kullanıcı Sözleşmesi’nde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme Kullanıcının üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.