KVKK METNİ

 

STAR DREAMS İTHALAT ve İHRACAT A.Ş. KİŞİSEL VERİ AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, Şirketimiz tarafından Veri Sorumlusu sıfatıyla çeşitli kişisel verileriniz işlenecektir. İşbu işleme, verilerin kaydedilmesi, kullanılması, saklanması, güncellenmesi, mevzuat kapsamında belirlenen sınırlar dahilinde çeşitli kurumlarla paylaşılması, sınıflandırılması şeklinde işlenecektir.

Şirketimiz Anayasal bir hak olan Özel Hayatın Gizliliği ilkesine sıkı sıkıya bağlıdır. Bu bağlamda, verileriniz niteliğine göre çeşitli sürelerde anonimleştirilecek veya doğrudan yok edilecektir. Fakat her ne suretle olursa olsun, yasal sınırlar dışında üçüncü kişilerle paylaşılmayacak, bilginiz ve rızanız dahilinde olmadığı müddetçe yayılmayacaktır. Keza şirketimizce işlenen tüm verilerin korunması için gerekli tüm önlemler alınacaktır. Bu kapsamda şirketimiz, kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini, Anayasa, KVKK ve sair mevzuatlara aykırı olarak ele geçirilmesini önleme ve muhafazasını sağalmaya yönelik gerekli tüm tedbirleri almıştır.

İşbu metin, çalışan adaylarımız ile mevcut çalışanlarımız haricindeki kişisel verileri işlenen gerçek ve tüzel kişilere yönelik hazırlanmıştır.

      HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZ İŞLENMEKTEDİR?

Star Dreams İthalat İhracat A.Ş.’ ye sair yolarla iletmiş olduğunuz kişisel verileriniz aşağıda gösterildiği şekildedir;

1.Ad-Soyad

 1. T.C. Kimlik numarası
 2. Ev ve/veya ikametgah adresi
 3. E-mail adresi

5.Cep telefonu bilgileri

 1. Cinsiyet
 2. Boy-Kilo bilgileri

8.Vücut kitle endeksi

 1. Sağlık geçmişi
 2. Kan Grubu Kartı

11.Vesikalık Fotoğraf

12.IBAN numarası, kredi kartı bilgileri, faturalama ve fatura bilgileri

 

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLEME AMAÇLARIMIZ VE HUKUKİ NEDENLERİMİZ

Öncelikle belirtmemiz gerekir ki, rızanız hilafına hiçbir hassas veriniz tarafımızca işlenmemektedir. Meğer ki bu veriler tarafınızca alenileştirilmiş olmasın. Bu kapsamda;

 • İletişim bilgileriniz bizimle paylaşmanız ve rıza vermeniz halinde tarafımızca işlenmektedir. Bu kapsamda mail adresiniz, cep telefonu bilgileriniz, adınız ve soyadınız, adres bilgileriniz, Veri Envanterimizde işlenmektedir.

Yukarıda sayılan verileri işleme nedenlerimiz;

 1. Müşterilerimize kampanya ve indirimler hakkında haberdar edebilme, bilgi sağlama ve/veya hatırlatma ,
 2. Müşteri memnuniyetinin ölçülmesi ve üye memnuniyetinin arttırılması,
 3. Şirketimiz tarafından yürütülen iletişim odaklı operasyonların sağlıklı ilerlemesini sağlamak,
 4. Star Dreams bünyesinde yer alan spor tesislerinin iç işleyişi ile günlük operasyonların planlanması ve yönetilmesi,
 5. Size özel kişiselleştirilmiş spor programları hazırlanması,
 6. Şirketimizin ürün ve hizmetleri hakkında sağlıklı bilgi akışı sağlamak,
 7. Spor tesisimizin sistem ve uygulamalarının veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması,
 8. İç politika ve prensiplerine uyum sağlama,

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ SAKLAMA VE TOPLAMA YÖNTEMİMİZ

Şirketimizle paylaştığınız kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler, şubeler, çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilir. Kişisel verileriniz elektronik ve/veya fiziksel ortamlarda saklanacaktır. Toplanan veriler hiçbir suretle KVKK mevzuatına aykırı olacak şekilde ivazlı yahut ivazsız olarak üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır. Şirketimiz tarafından saklanan kişisel verilerinizin saklandıkları ortamlarda yetkisiz erişime maruz kalmamaları, hukuka aykırı olarak elde edilmemesi ve yayılmaması amacıyla gereken iş süreçlerinin tasarımı ile teknik güvenlik altyapı geliştirmeleri uygulanmaktadır.

Kişisel verileriniz, size bildirilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve yasal saklama süresince veya böyle bir süre öngörülmemişse işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak ve işlenecektir. Bu süre sona erdiğinde, kişisel verileriniz silinme, yok edilme ya da anonimleştirme yöntemleri ile Şirketimizin veri akışlarından çıkarılacaktır.

VERİLERİNİZİN İŞLENMESİNDEN SORUMLU VERİ SORUMLUSU

Aşağıda açıklanacak olan belirli kişisel verilerinizi işleyen veri sorumlusu, STAR DREAMS İTHALAT ve İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ’DİR. (bundan sonra veri sorumlusu olarak anılacaktır.) Veri sorumlusu Şenlikköy Mahallesi Yeşilköy Halkalı Cad. No:93/2 Bakırköy/İSTANBUL adresinde mukim olup

+90 212 982 6926 numaralı telefonu ve info@stardreams.com.tr e-posta adresi üzerinden iletişim kurmaktadır.

 

KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesi uyarınca, veri sorumlusu olan şirketimize başvurarak;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenebilir,
 • İşlenen kişisel verilerinize ilişkin bilgi talep edebilir,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenebilir,
 • İşlenen kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteyebilir,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi halinde oluşan zararın giderilmesini talep edebilir,
 • Hukuka uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde işlenmiş verilerin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hâle getirilmesini talep edebilir,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

Bahse konu taleplerinizi yukarıda iletişim bilgileri verilmiş veri sorumlumuza mail, telefon yahut taahhütlü posta yollarıyla iletebilirsiniz.